HMS

Våre ansatte er SveNor Byggs viktigste ressurs. Vi tror at helse og trivsel på arbeidsplassen er svært viktig og lønnsomt – både for den enkelte arbeidstaker og for SveNor Bygg som bedrift.

Byggebransjen er en risikofylt bransje. Vår målsetning er at alle som arbeider på våre byggeplasser skal kunne gå uskadet hjem fra jobb.
Derfor setter vi alltid sikkerheten først, og arbeider alltid for å gi en bedre sikkerhet for våre ansatte når de er ute å jobber.

Vi vet at ulykker skjer, men det er alltid en årsak for at de skjer, og at det er mulig å bearbeide og forbedre årsaken for ulykken. Gjennom et langsiktig og målrettet arbeid med sikkerhet så er dette vi ønsker og oppnå.

Å gjøre våre oppdragsgivere fornøtde med vår innsats er vårt mål i SveNor Bygg. Dette oppnås gjennom et godt utført arbeid til riktig tid, at jobben blir gjort riktig første gang, og at vi forholder oss til de forutsetninger som ligger til grunn. og til de avtaler som er gjort.

Vår bransje møter stadig strengere krav om kvalitetssikring – og kommer til å bli stilt overfor nye krav i fremtiden – via oppdragsgivere, standarder, lover og forskrifter. 

Kvalitetssystemet danner grunnlaget for vår overordnede kvalitetssikring. Systemet er organisert slik at elementer enkelt kan tas ut av systemet for å benyttes på forskjellige nivåer innen bedriftens organisasjon.

SveNor Bygg anerkjenner det faktum at vår virksomhet har påvirkning på det ytre miljøet og bidrar til klimaendringer, både direkte gjennom vår egen aktivitet og indirekte gjennom vårt samarbeid med leverandører, underentreprenører og andre samarbeidspartnere. Vi ønsker derfor å ta ansvar for miljøet og den påvirkningen vår virksomhet utøver på det.

Som et absolutt minimum skal vi overholde de lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldende. Vi ønsker likevel å gjøre det bedre enn dette. Vi har derfor forpliktet oss til å kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner i prosjektene og i våre produkter og tjenester, ved aktivt å forebygge negativ miljøpåvirkning.

Alle våre arbeidere skal ha en forsvarlig lønns og arbeidsvilkår, som skal være i samsvar med gjeldende lovverk. Dette er spesielt aktuelt for utenlandsk arbeidskraft, og i SveNor Bygg er vi bevisst på at dette er en del av vårt samfunnsansvar.