Lillonydalen (pågående)

Lillonydalen.

 

Nu har vi påbörjat projekt Lillonydalen ihop med Srtukta A/S och Indian Bydd A/S. 220 st lägenheter med invändiga snickerier, alla dörrmontage, belistning, forinter, gerikter och fotlister. Det ska bli ett spännande projekt och sidan kommer uppdateras kontinuerligt